تابلوی برق وکنترل رطوبت

معرفی تابلوی برق وکنترل رطوبت
شرح محصول: 

معرفی دستگاه کنترل رطوبت 

ویژگی های محصول: 
  • براي کنترل سالن از لحاظ ميزان رطوبت موجود در فضا مي توان از دستگاه کنترل رطوبت استفاده کرد
  •  قابلیت نصب بر روی دیوار یا ستون را دارد.
  • حداقل ارتفاع اين دستگاه از سطح زمين 2 متر است
محصول در انبار موجود است؟: 
خیر
تصاویر: