دستگاه کنترل رطوبت دیجیتال

معرفی دستگاه کنترل رطوبت دیجیتال
شرح محصول: 

معرفی دستگاه کنترل رطوبت دیجیتال 

 

ویژگی های محصول: 
  • براي کنترل سالن از لحاظ ميزان رطوبت موجود در فضا مي توان از دستگاه کنترل رطوبت استفاده کرد 
  • قابلیت نصب  بر روی دیوار ویا ستون را دارد 
محصول در انبار موجود است؟: 
خیر
تصاویر: